Vår misjon

Europeiske minoriteter online (Eminol) en frivillig organisasjon som formidler informasjon til etniske minoritetsgrupper, spesielt minoritetsungdom i Norge, og derigjennom bidrar til raskere integrering, bedre helse, levekår og livskvalitet hos målgruppen. Vi jobber for et likestilt og flerkulturelt samfunn med respekt for mangfoldet. Eminol ønsker å nå dette gjennom informasjonsformidling, opplæring og kunnskapsøkning blant personer med etnisk minoritetsbakgrunn generelt, og unge og kvinner spesielt.

Eminol er registrert i Frivillighetsregisteret.