NORGE STENGER GRENSER TIL FØLGENDE GRUPPER

Følgende grupper har ikke lenger innreise tilgang til Norge:

 • Utlendinger bosatt i EØS området og borgere av EØS området som er bosatt i tredjestater.
 • Familiemedlemmer som ikke er direkte slektninger, både for innbyggere i EØS området og for andre. Dette betyr at besteforeldre, voksne barn, foreldre til voksne barn og kjærester ikke lenger kan komme på reise besøk.
 • Utlendinger fra land utenfor EØS området som får oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid eller studier, inkludert sesongarbeid, og som studenter.
 • Utlendinger som skal jobbe med film- eller serieproduksjon eller som forsker som er unntatt kravet om oppholdstillatelse.

Unntak for noen grupper.

 • Utlendinger bosatt i Norge
 • Utlendinger som vil tilbringe tid med sine barn
 • Nære slektninger til personer bosatt i Norge, det vil si ektefelle /

  registrert partner / partner, mindreårige barn eller stebarn, foreldre

  eller steforeldre til mindreårige barn eller stebarn

 • Utlendinger i transitt på en flyplass i Norge
 • Sjømenn og luftfartspersonell
 • Utlendinger som transporterer gods og passasjerer
 • Helsearbeidere fra Sverige og Finland som jobber i den norske helse- og helsetjenesten
 • Utlendinger som arbeider i kritiske sosiale funksjoner:
 • Kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse, inkludert apotek og renhold.
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektronisk kommunikasjon
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester