Prosjektet organiserer hver to uke arbeidsmarkedsorientering sesjoner, hvor samles deltakere og gis informasjon om norske arbeidsmarkedet, norske regler, osv.
Prosjektet gir også praktisk informasjon, veiledning og orientering gjennom personlig rådgiving eller digital/telefon rådgivning.
Målgruppe er EØS arbeidsinnvandrere og andre utsatte innvandrere grupper i Oslo.

    Vi setter sterkt fokus på EØS arbeidsinnvandrere med noe botid i Norge. De ankommer til Norge dårlig forberedt i forhold til riktig kvalifikasjoner, med liten forkunnskap om landet og usikre jobbutsikter. Andre har de rette kvalifikasjonene, men mangler informasjon som kan sette dem i stand til å hjelpe seg selv. Begge grupper har behov for informasjon og realitetsorientering.