På bildet, Eminols daglig leder Erlinda Munoz sammen med Oslos Ordfører Marianne Borgen, den 1. oktober 2020, Oslos markering av FN internasjonale eldredag.

    På dette tiltak organiser vi digitale solidariske møteplasser for at innvandrere kvinner over 65 fem år skal ha fysisk og digital sosial kontakt og at de kan hjelpe hverandre. Fokus er eldre kvinner fra Somalia, Tyrkia Pakistan, Arabiskland og spansktalende land. På hver møteplass skal deltakere snakke hovedsakelig morsmål.

    Møteplassene skal gjennomføres ukentlig, på disse skal organiseres lavterskeltilbud som: å lage mat sammen, spille lotto, ta kaffe, enkel trening, digitale foredrag om helsetemaer osv.

    Langvarig isolasjon kan ha en tendens til å skape psykiske plager. Isolasjonen henger ofte i eldre kvinner innvandreres tilfelle sammen med språkproblemer, som ofte forverres med alderen. Eldre kvinner mangler også informasjon om helseforebyggende livsstil forklart på morsmål.