Av Erlinda Muñoz

Fra januar 2020 hadde EMINOL, Europeiske Minoriteter Online et tilbud

om A1, A2 og B1 intensiv muntlig norsk språktrening, da kom Covid 19

epidemi i mars, reagerte Eminol rask til å omorganisere sine tilbudet til

digital, fra siste ukene i mars kunne Eminol tilby A1, A2 og B1 kursene i

form av digital språktrening.

Opplegget intensiv muntlig norsk språktrening, som Eminol begynte å tilby fra 2010, er rettet hovedsakelig til personer som har ikke rett til gratis norskopplæring: personer som har mistet sine rettigheter til gratis norsk opplæring, arbeidsinnvandrere og hjemmeværende kvinner.

EMINOL språk opplegg basere seg på intensiv norsk muntlig språktrening, det betyr at det

jobbes for at folk skal lære seg språket, i form av muntlig kommunikasjon, så fort som mulig.

Treningsgruppene jobber hovedsakelig for å trene muntlig norsk. Det har hjulpet at deltakere kunne utviklet sine språkferdigheter raske. Denne utvikling har hjulpet til at de føler seg sikrere i sosiale sammenhenger og til videre læring av språket. Denne effektive, direkte og matnyttige tilnærmingen er noe som deltakere setter pris på. De har sett at norsk språket er ikke vanskelig. Denne følelsen av mestring om å kunne klare seg selv har hjulpet deltakere for å forkorte språklæringsprosessen og for å kunne gå raskere over til utdanning, praksis, en bedre, mer relevant jobb osv.

Når korona utbruddet kom, reagerte EMINOL raskt til å tilpasse seg til den nye krisesituasjon

De omorganiserte kursene i form av digital språktrening, men både språkbarrieren og ulikt

nivå på kjennskap til digitale hjelpemidler var en utfordring. Eminol fant med en gang

frivillige som opplærte og veiledet folk til å laste Skype fra nettet og til å koble seg mot

kursene. Deretter alle deltakerne kunne bruke Skype.

I siste uke i mars begynte A1, A2 og B1 digital språktrening to ganger i uke, to timer hver

gang. Tilbudet er veldig populær nå og vente liste er lang.

Tilbudet har sørget for en styrking av språklige ferdigheter, digitale ferdigheter og bestandig

informasjon om utvikling av Covid 19 hos deltakere. Digital opplegget har viset seg mer

effektivt til å utvikle muntlig norsk språk ferdigheter enn vanlig kurs i klasserommet.

Men ikke være den, lærerne har blitt overrasket over hvor godt denne arbeidsmetoden

fungerer digitalt. Når dette gjøres digitalt, er det veldig lett å kun fokusere på uttalen og høre hva som er deltakerens utfordringer. På skjermen til lærer er det kun tekst, og hun hører

stemmen til deltakeren som leser, men ser ikke denne. Til sammenligning med undervisning i et klasserom, er det ingen forstyrrende synsinntrykk eller små prating i gruppen, alt kan

konsentreres om deltakerens uttale av den aktuelle teksten.

Dersom deltakerne sitter uforstyrret hjemme, vil det samme gjelde for dem, og det vil

sannsynligvis være lettere å fokusere på uttalen også for deltakerne. Det er og mulig at det

oppleves mindre stressende å bli korrigert og prøve seg på lyder som er vanskelige, når ingen ser deg.

Av og til har noen deltakere dårlig lyd, og det kan være en utfordring med den digitale

undervisningen, men utover det, opplever lærerne at denne metoden fungerer bedre digitalt enn i et klasserom.

 

(Opplegget har utviklet seg med støttet av Oslo kommune og i tett kontakt med

samarbeidspartner NAV, Jobbsjansen Nordre Aker og andre rundt i Oslo i de siste årene)