Regjeringen har foreslått unntak fra karantenen på hotell, for de som kan dokumentere

en adresse, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland onsdag 9. desember.

De som kan dokumentere at de har et leid hus i Norge, eller at de har tilstrekkelige

boliger å bo i, vil kunne unngå karantene på et hotell. Dette vil gjelde hvis folk kan vise

at boligene følger karanteneregler – at boligen har stue, matservering og bad og at de

kan unngå nær kontakt med andre mennesker.

Personer som ikke har fast bosted i Norge, men som ønsker å bli i landet, vil fortsatt

måtte karantene i 10 dager. Mennesker fra samme familie, som reiser sammen til

Norge, kan ta karantenen i samme bo adresse.

De nye reglene vil gjelde etter helgen.

– Innkommende personer må dokumentere at de vil følge karantenereglene.

– Alle som kommer inn i Norge må registrere blant annet navnet eller informasjonen til

kontaktpersonen, arbeidsgiveren etc. og adressen til bostedet der de må forbli i

karantene.

-Alle som ønsker å komme inn i Norge, må registrere sin personlige informasjon i en

infeksjonskontrolldatabase opprettet av regjeringen.

Hovedregelen er at alle, inkludert norske statsborgere, må registrere seg i dette

systemet, sa justisminister Monica Mæland. – Det vil være veldig viktig for helsesektoren

når det gjelder smittevern og smitteoppsporing, men også for Politiet og Arbeidstilsynet.